Betfan rejestracja z kodem promocyjnym na darmowy BONUS

Data:

Betfan jest to legalny polski bukmacher, posiadający szeroką ofertę zakładów bukmacherskich z zakresu takich dziedzin jak: SPORT (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis, hokej, itp.), ESPORT SPORTY WIRTUALNE, oraz szereg innych zakładów bukmacherskich związanych z kulturą, sztuką czy polityką, znajdujących się w ogólnej kategorii ROZRYWKA. Poza tym każdy z użytkowników ma możliwość rozegrania emocjonujących partii karcianych (BlackJack, Poker, Indyjski Poker, Wojna, Wojna Plus).

betfan rejestracja z kodem promocyjnym
Betfan rejestracja z kodem promocyjnym na darmowy BONUS

Procedura rejestracji konta w Betfan i ich rodzaje

Jednak co zrobić aby móc korzystać z szerokiej oferty firmy Betfan? Cała, jakże emocjonująca rozrywka i możliwość wygrywania pieniędzy, rozpoczyna się od obowiązkowej procedury REJESTRACJI, którą należy wykonać na stronie internetowej www.Betfan.pl.

Tylko nieliczne osoby lubią studiować regulaminy, ciągi zasad i skomplikowane procedury. W tym materiale zaprezentujemy najważniejsze informacje, które osoba rejestrująca się, musi wiedzieć podczas tego procesu. W sposób przejrzysty zostaną zaprezentowane kluczowe informacje, jakie kryteria i warunki należy spełnić oraz jakie posiada się prawa i obowiązki, korzystając z legalnego polskiego bukmachera www.Betfan.pl.

Co należy wiedzieć po rejestracji w Betfan?

 • Użytkownik może posiadać tylko jedno zarejestrowane konto u bukmachera Betfan.
 • Spółka ma prawo odmówić otwarcia takiego konta, nie podając żadnej konkretnej przyczyny.
 • Istnieje możliwość otworzenia jednego z dwóch rodzajów kont tj. konto pełne, czyli konto z pełnym dostępem. Użytkownik posiadający taki status konta ma prawo dokonywania wpłat depozytów, zawierania zakładów oraz wypłaty wygranych środków pieniężnych. Taki rodzaj konta otrzymuje się po przejściu pełnej rejestracji, po które Spółka zweryfikuje dane personalne użytkownika na podstawie skanu, zdjęcia lub elektronicznej formy dokumentu tożsamości, na którym widoczne będą takie dane jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numer pesel (jeżeli osoba go posiada i znajduje się na dokumencie), seria i numer dokumentu oraz data jego ważności.Użytkownik rejestrujący się, zobligowany jest ponadto do podania następujących danych:
  a) imię i nazwisko,
  b) numer PESEL lub daty urodzenia oraz państwo urodzenia jeżeli nie posiada numer PESEL,
  c) obywatelstwo,
  d) adres mailowy,
  e) hasło,
  f) seria i numer dokumentu tożsamości,
  g) numer rachunku płatniczego,
  h) adres zamieszkania. 
betfan gry karciane bonus
Dla nowych graczy Betfan specjalne promocje i bonusy
 • Użytkownik będzie musiał się także zobowiązać do:
  a) okazania ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość w celu weryfikacji poprawności danych oraz wieku gracza,
  b) akceptacji oświadczenia o poprawności podanych danych i okazanego dokumentu tożsamości oraz oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia,
  c) akceptacji oświadczenia, że wpłacane na konto gracza środki pieniężne pochodzą z legalnego źródła i należą do właściciela konta,
  d) akceptacji oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem Spółki oraz Regulaminem Odpowiedzialnej Gry i akceptuje te postanowienia,
  e) wyrażenia zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisanym,
  f) dokonywania wpłaty środków pieniężnych z rachunku płatniczego należącego do Uczestnika, a jeżeli będą podejrzenia, iż Gracz nie jest właścicielem danego rachunku bankowego, może nastąpić konieczność zaprezentowania potwierdzenia.
 • Konto tymczasowe, które jest rodzajem konta z dostępem niepełnym. Taki status uprawnia do zawierania zakładów w określonych przepisami limicie, a jest to łącznie kwota nie większa niż 5000 złotych. Nie daje natomiast możliwości wypłaty środków, w tym również tych z wygranych zakładów. Te uprawnienia zostają nadane w momencie prawidłowej weryfikacji uczestnika i otrzymania statusu konta pełnego. Otwarcie konta tymczasowego związane jest także z poprawną weryfikacją podanego adresu e-mail. Spółka daje sobie również prawo do weryfikacji numeru telefonu poprzez wysłanie kodu weryfikacyjnego. Wcześniej należy podać takie dane jak: Imię i Nazwisko oraz numer pesel lub datę urodzenia. W przypadku braku możliwości potwierdzenia tych danych może pojawić się konieczność wyczekania przez Uczestnika do czasu uzyskania pełnej weryfikacji.
Fuksiarz Polski bukmacher onlineBonus
Cashback bez limitu500 PLN
Zakład bez ryzyka500 PLN bez obrotu
Mega Kursy BoostTAK
Early-PayoutTAK
Rejestracjawww.Fuksiarz.pl
Nowa oferta bonusów Polskiego bukmachera Fuksiarz
 • W Betfan rejestracja początkowo zakładane jest konto tymczasowe, które automatycznie zostanie przekształcone na konto pełne po pozytywnej weryfikacji dokumentu tożsamości i pełnych danych personalnych oraz rachunku bankowego Użytkownika.
 • W momencie pozytywnej weryfikacji, Użytkownik, otrzymuje taką wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji, jak również informacja o pozytywnej weryfikacja, zostanie wyświetlona po zalogowaniu na stronie www.Betfan.pl. W przypadku negatywnej weryfikacji, Uczestnik również otrzymania taką wiadomość na adres swojej skrzynki mailowej.

Prawa i obowiązki Betfan

Spółka ma również prawo, gdy pojawiają się ku temu uzasadnione przesłanki, do:

 • Weryfikacji wieku Użytkownika z uwagą na to czy skończył 18 lat.
 • Badania źródeł pochodzenia środków pieniężnych i weryfikacji czy należą do Użytkownika.
 • Zawieszenia procesu rejestracji, gdy są stwierdzone nieprawidłowości.
 • Dodatkowych weryfikacji konta, a w ostateczności zawieszenia go, gdy stwierdzone podejrzenia zostaną potwierdzone.
 • Dokonania korekty środków finansowych na BetKoncie, gdy zostały błędnie zaksięgowane. W sytuacji gdy Gracz rozdysponuje środki, które zostały błędnie umieszczone na jego BetKoncie, jest on zobowiązany do zwrócenia ich w terminie do 7 dni.
sts oferta bonusów
Aktualna oferta darmowych bonusów zakładach STS online

Firma Betfan może również zamknąć i zlikwidować konto gdy:

 • Uczestnik nie korzysta z niego 24 miesiące, tj. nie wykonuje żadnej operacji na BetKoncie w tym czasie.
 • W adresie e-mail Gracza znajdują się wulgaryzmy i słowa uznawane za obelżywe.
 • Zostały naruszone przepisy prawa i Regulaminu lub gdy dokumenty budzą wątpliwości co do ich legalności i prawidłowości danych.
 • Dane nie przeszyły pozytywnej weryfikacji.
 • Pojawią się próby zakładania kilku kont przez tego samego użytkownika.

Szczególne przypadki

 • Bukmacher Betfan zastrzega sobie również prawo żądania od Użytkownika konta dodatkowego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość tj. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, karty pobytu itp., jeżeli pojawi się uzasadnione podejrzenie, iż BetKonto nie jest użytkowane przez zarejestrowanego Uczestnika. W takiej sytuacji Spółka ma pełne prawo zablokować konto oraz wszystkie zgromadzone środki finansowe na BetKoncie do czasu zakończenia ponownego procesu weryfikacyjnego oraz wyjaśnienia podejrzeń.
 • W przypadku zamknięcia i likwidacji BetKonta, środki które tam pozostały, zostaną zwrócone na rachunek bankowy Użytkownika w terminie do 14 dni roboczych, który jest liczony od dnia likwidacji BetKonta gracza. W sytuacji gdy zamknięcie konta zostanie wykonane z winy Uczestnika z uwagi na niezgodności prawne lub regulaminowe, spółka ma prawo żądać od gracza opłaty administracyjnej w wysokości 200 złotych.
 • Spółka zastrzega sobie również prawdo do weryfikacji konta na przestrzeni całego okresy posiadania BetKonta. Celem weryfikacji podanych danych personalnych, w ostatecznych sytuacjach konieczne może być wykonane kolorowego zdjęcia z dokumentem stwierdzającym tożsamość w ręku Użytkownia lub potwierdzenie notarialne takiego dokumentu. Polecenie to wykonać należy w wyznaczonym przez Spółkę terminie. Jeżeli wymóg ten nie zostanie jednak spełniony, BetKonto może zostać zablokowane, a wypłata środków zostanie wstrzymana. Takie sytuacje zdarzają się jednak w marginalnych przypadkach, gdy istnieje naprawdę duże podejrzenie co do naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu.
 • Spółka, celem weryfikacji rachunku bankowego, ma również prawo zażądać wykonania przez Użytkownika przelewu weryfikacyjnego w kwocie 0,01 zł na rachunek bankowy Spółki. W wypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości, środki te zostają zwrócone na BetKonto Gracza.
Superbet legalny bukmacher onlineBonus
Cashback3500 PLN
Bonus na start200 PLN
Freebet bez depozytu34 PLN
Bonus za aplikację20 PLN
Kod promocyjnyBETONLINE
Rejestracjawww.Superbet.pl
Nowa oferta bonusów legalnego bukmachera Superbet
 • Spółka ma prawo obciążać BetKonta Użytkownika kwotą administracyjną 15 złotych za każdy rok braku logowania się na dane konto. W sytuacji, gdy saldo gracza wynosi mniej niż wymieniona kwota, zostaje ona w całości zajęta.
 • Użytkownik natomiast, nie ma prawa powierzać osobom trzecim swojego konta i zlecać firmą czy agencją zawierania zakładów bukmacherskim. Jest to on zobowiązany do samodzielnego prowadzenia BetKonta. 

Wiedza niezbędna każdego typera Betfan

 • Korzystanie z BetKonta jest bezterminowe i dobrowolne.
 • Logowania do konta Użytkownika na stronie www.Betfan.pl następuje przy użyciu adresu e-mail oraz ustawionego hasła.
 • Uczestnik jest zobligowany do ochrony swojego adresu e-mail oraz hasła, gdyż to on ponosi odpowiedzialność w sytuacji przejęcia i wykorzystania tych danych przez osoby trzecie.
 • Do zawierania zakładów bukmacherskich konieczne są środki na BetKoncie.
 • BetKonto jest zasilane automatycznie, po wydaniu dyspozycji wpłaty jedną z wybranych form płatności.
 • Wpłacone środki przez Użytkownika są zabezpieczone na osobnym koncie i nie podlegają oprocentowaniu.
 • Wypłaty z BetKonta wykonywane są na zlecenie Uczestnika na rachunek bankowy potwierdzony w procedurze rejestracyjnej. Wypłata będzie zrealizowana w terminie 7 dni od dnia następnego po zleceniu transakcji.
 • Użytkownik ma prawo zamknąć BetKonto, poprzez złożenie wniosku, bez podawania żadnej przyczyny. Muszą być tylko zamknięte wszystkie zakłady. Natomiast Spółka po zamknięciu konta Gracza i rozliczeniu wszystkich zakładów, rozlicza środki przekazując je na rachunek bankowy, potwierdzony przy rejestracji.
 • Konta zakładane na podobne dane personalne, podobne adresy, na podstawie weryfikacji IP będą zamykane.

Po przejściu całego procesu rejestracyjnego i zalogowaniu się już na swoim pełnym BetKoncie, pozostaje tylko radość z zawierania zakładów bukmacherskich. Każdy będzie prezentował inny zestawy celów jaki przyświecał mu będzie na początku przygody z zakładami bukmacherskimi BetFan www.Betfan.pl. Każdy z nowych Użytkowników obierze swoją taktykę na pomnażanie środków finansowych. Przy tej okazji pamiętać jednak trzeba, iż jest to rodzaj rozrywki przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia, a wybierając swoje typy, analizując kursy, należy kierować się nie tylko sercem i intuicją, ale również rozumem.

5 / 5. Ocen: 4

Bukmacher
Bukmacherhttps://graszonline.pl
Legalne gry hazardowe online u Polskich bukmacherów w internecie. Betgames STS to gry karciane jak poker online, bakarat czy wojna. TVBet to popularna usługa z grami hazardowymi jak Blackjack czy poker internetowy.
superbet bonusy za darmo

Podobne do: Betfan rejestracja z kodem promocyjnym na darmowy BONUS

Czym są kursy bukmacherskie i jak powstają?

Każdy typujący w swojej przygodzie z zakładami bukmacherskimi w końcu dochodzi do momentu, w którym zastanawia się, czy...

Jakie zalety mają aplikacje mobilne bukmacherów?

Bukmacherskie aplikacje mobilne z miesiąca na miesiąc stają się coraz popularniejsze. Nie ma zresztą w tym nic dziwnego...

Jakie systemy bukmacherskie wybrać do obstawiania?

Systemy bukmacherskie są popularnym narzędziem, które pomagają graczom obstawiać zakłady i zwiększyć swoje szanse na wygraną podczas typowania...

Cashback do 1000 złotych – oferta w PZBuk

Większość działających w naszym kraju bukmacherów - a raczej wszyscy - promocji swoich usług upatruje w dobrze skrojonej...